Regularnie uczestniczymy w szkoleniach z zakresu serwisowania, smarowania oraz doboru nart biegowych